گردونه ی خانم روشن سروش بقاء بوم سا- BoomeSa
خانم روشن (مقاله)

باغبان های کوچک

کی از مؤثرترین راههای کمک به حفظ محیط زیست در دراز مدت،بسترسازی فرهنگی و آموزش مستمر همراه با سرگرمی،شادی و لذت حاصل از آن برای کودکان و نوجوانان می باشد.بوم سا افتخار دارد که بر مبنای مأموریت ثابت و مشخص سبز خود در این اقدام متفاوت،توسعه فرهنگ باغبانی و کاشت گل و گیاه و حتی امبیشتر ...
خانم روشن (تبلیغ)

تجارت الکترونیک در خدمت محیط زیست انسانی

*****نخستین بار در ایران***** بوم سا یک سایت بزرگ تخصصی است که برای اولین بار با استفاده از فن آوری روز دنیا امکانات تجارت الکترونیک خود را برای مهمترین دغدغه و نیاز روز یعنی صنایع و خدمات دوستدار محیط زیست(و سبز) فراهم ساخته است. در حال حاضر 32 زمینه فعالیت تجاری سبز در بازار و نمای بیشتر ..
خانم روشن (تبلیغ)

فروش اینترنتی بسته های باغبانی در منزل در سایت بوم سا

شهروندان عزیز ساکن مناصق 22 گانه تهران بوم سا افتخار دارد که بر مبنای مأموریت ثابت و مشخص سبز خود در این اقدام متفاوت،توسعه فرهنگ باغبانی و کاشت گل و گیاه و حتی امکان کمک به تجربه بعمل آوردن محصولات خوردنی سالم و ارگانیک در منزل را برای شما فراهم آورد. در غرفه مجازی باغبانی در بیشتر ..

 |